آشنایی با انواع ویزا و گذرنامه

آشنایی با انواع ویزا و گذرنامه

رت یا تذکره یکی از مهمترین اسناد و مدارک مسافرتی هر کشور به سایر کشورها می باشد. دارنده گذرنامه مجاز است با اخذ مجوز خروج و با اخذ ویزا و یا در برخی از کشورها بدون اخذ ویزا از کشور خود به کشور دیگر تردد نماید.

انواع گذرنامه:

- گذرنامه عادی

- گذرنامه خدمت

- گذرنامه سیاسی

- برگ عبور

- گذر زیارتی

- گذر دریانوردی

- گذر رانندگان ترانزیت

- گذر مرزی

توضیح اینکه عمده ترین سند مسافرتی که در شرکت غالبا همکاران با آن سر و کار دارند گذرنامه عادی می باشد.

تاریخچه گذرنامه و نقاط ضعف آن:

تا قبل از انقاب تنها تعداد معدودی )حدود 300 هزار نفر( دارنده گذرنامه بودند و تمام این افراد برای صدور گذرنامه و خروج از کشور می بایست مجوز خاصی تهیه میکردند . بعد از انقاب و در اوایل سال 1360 روند صدور گذرنامه و خروج از کشور سرعت گرفت و با توجه به عدم آمادگی گذرنامه ها بدون تغییرات خاص و به همان شکل سابق صادر می گردید .

این امر باعث شد سوء استفاده های زیادی از گذرنامه بعمل آید شبکه های جعل گذرنامه ) جعل جلد ، صفحات ، تغییر مشخصات( از بارزترین نقاط ضعف گذرنامه های قدیمی بود. اما در لاکن در سال 1374 طی گزارشی مشکلات به هیئت دولت اعام و مصوب شد در اسرع وقت تغیرات اساسی صورت پذیرد. گفتنی است تا آن زمان تقاضای صدور گذرنامه نزدیک 6 ماه طول می کشید.

در طراحی جدید ضرایب امنیتی خاص و بر اساس استاندارد بین المللی و با توان متخصصین ایرانی چاپ و در اواسط سال 1374 توزیع گردید.

در طراحی جدید صفحه اصلی ؛ پرفراژ کردن صفحات ، استفاده از لامینت جهت حفاظت مشخصات ، اسکنعکس، استفاده از نخ امنیتی و نورهای UV طراحی و اجرا گردید و در آخرین تغییرات از CHIP امنیتی در صفحه اصلی که قابلیت ردیابی گذرنامه را نیز داراست استفاده گردیده است.

استاندارد گذرنامه:

گذرنامه فعلی در ابعاد 9x13 بوده و تمام صفحات با دستگاه مخصوص پرفراژ گردیده است. یکی از مشخصه های گذرنامه های جدید استفاده از بارکد یا OCR می باشد که بصورت دو خط موازی در انتهای صفحه مشخصات قرار گرفته و تمام مشخصات فرد و گذرنامه در آن درج گردیده و با دستگاه مخصوص READER در مبادی مرزی قابل مشاهده و استعلام سابقه می باشد.

گذرنامه خدمت:

گذرنامه خدمت که با رنگ آبی چاپ گردیده مخصوص سفر مامورین دولتی و خانواده آنها می باشد و صادر کننده آن پس از طی مراحل خاص وزارت امور خارجه می باشد.

گذرنامه سیاسی:

این گذرنامه که به رنگ سبز می باشد و مورد استفاده دیپلماتها ، مقامات دولتی و کشوری می باشد و صدور آن منوط به درخواست از وزارت امور خارجه و تائید آن می باشد.

برگ عبور:

سند موقت تردد افرادی است که به هر دلیل گذرنامه آنها در دسترس نباشد ) مفقود شدن گذرنامه ، خروج غیر مجاز ، مخدوش کردن گذرنامه و .... ( این سند عکس دار بوده و توسط سفارت و نمایندگی های ایران در خارج از کشورصادرمی گردد تا مدت مسافرت دارنده آن تا کشور متبوعش تسریع گردد.

گذر مرزی:

این گذرنامه بعد از فروپاشی کشور شوروی و باهدف تسهیل در مسافرت اتباع ایرانی و جمهوری های تازه استقلال یافته به ایران و بالعکس طراحی و برای حاشیه نشینان مرزی که اقوامی از گذشته در مناطق مرزی داشتند و یا قصد تبادل کالا داشتند مورد استفاده قرار می گرفت که در حال حاضر نقش بسیار کم رنگی پیدا کرده و غالب گذر دریانوردی:

این مدرک بین المللی بر اساس قوانین دریانوردی

مخصوص خدمه کشتی های تجاری بوده و در مناطق و

بنادر کشورها قابل استفاده موقت می باشد. و استفاده از

آن به همراه گذرنامه عادی میسر می باشد.

گذر زیارتی:

این پروانه که تا حدود ده سال پیش اعتبار داشت

برای زائرین عتبات و حج مورد استفاده قرار می گرفت

که در حال حاضر از رده خارج شده است.

اقامت ایرانیان در خارج از کشور:

معمولا سفرهای ایرانیان جنبه اقامتی داشته و بعد ازطی مراحلی منتج به اخذ اقامت از یکی از کشورها می باشد که معمولا قبل از اقامت بصورت پناهنده به آن کشورها سفر کرده و بعد از مدتی و بر اساس قوانین آن کشورها موفق به اخذ اقامت شدند که با توجه به رویکرد ایران این افراد جهت تسهیلات سجلی و گذرنامه ای می بایست به سفارت خانه ها مراجعه و توسط کنسولی سفارت، مهری در صفحه گذرنامه آنها درج می شود که به استناد قانون مدنی ایران محل تابعیت ایشان از ایران به فان کشور تغییر پیدا می کند و دارندگان این مهرتسهیلاتی مانند عدم نیاز به اجازه خروج و یا عوارض خروج از کشور را اخذ می نمایند لازم به ذکر است معمولا گذرنامه دارندگان این نوع اقامت ممهور به مهر ویزای اقامت می باشد. در خصوص این افراد می بایست هنگام صدور بلیط به ویزای اقامت و یا مهر سفارت توجه ویژه داشت.

تابعیت و تابعیت مضاعف:

یکی از مباحث مهم اقامتی که باید به آن اشاره کرد مبحث داشتن تابعیت سایر کشورها می باشد که معمولا به روشهای زیر موضوع تابعیت مطرح می باشد:

ترک تابعیت: این افراد معمولا به دلایل خاص تابعیت کشور خود را لغو و تابعیت رسمی کشور دیگری را اخذ می نمایند

تابعیت مضاعف: بر اساس قانون مدنی ایران داشتن تابعیت مضاعف )تنها دو کشور آمریکا و سوئد به ایرانیان در سالهای گذشته تابعیت مضاعف دادند( 18 ممنوع می باشد یعنی این افراد هم گذرنامه ایران و هم گذرنامه آن کشورها را دارا می باشند و این امر

در سایر کشورها بعنوان دارندگان گذرنامه خارجی تلقی می شود . مثا اگر ایرانی با گذرنامه خارجی قصد ورود به کشور را داشته باشد می بایست از طریق سفارت خانه های جمهوری اسامی ویزای مسافرت اخذ نماید.

توصیه های مراقبتی از اسناد مسافرین در اینجا لازم است برخی از تذکرات را جهت حفاظت و صیانت از مدارک متقاضیان سفر برای همکاران آژانسی متذکر شویم:

-1 به هیچ وجه گذرنامه متقاضیان حتی اگر دارای اعتبار نباشد را بی ارزش تلقی نکنید زیرا بسیاری از این گذرنامه ها دارای ویزای اقامت و یا تاریخچه سفر مسافرین می باشد که برای صاحبان آن اهمیت بسزایی دارد و در صورت مفقود شدن با توجه به عدم حضوربرخی از سفارت خا نه های خارجی در ایران خسارات جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.

-2 با توجه به میز و کانتر کار همکاران توصیه می گردد در حفظ و نگهداری گذرنامه کوشا بوده و سعی گردد به هیچ وجه این مدارک مخدوش نگردد.

-3 سعی گردد تغییر و تحولات اسناد مسافرتی فی مابین واحد های اجرایی حتما در فرمهای ایزوی شرکت تبادل گردد و رسید اخذ گردد.-4 در صورت مشکوک بودن به سوء استفاده افراد از اسناد مسافرتی دیگران مانند غیر واقعی بودن اسناد، عدم تطابق عکس با صاحب آن بلافاصله مراتب را به مدیر واحد مربوطه گزارش تا موضوع از طریق ایشان پیگیری و بررسی گردد.

-5 از آنجا که بعضا مشاهده گردیده برخی از همکاران آژانسی در پی درخواست تلفنی مسافرین جهت امور ویزا اقدام به امضای گذرنامه مسافرین )کادر مخصوص امضاء دارنده گذرنامه( می نمایند. که با توجه قوانین کشور در بخش مجازات، موضوع به عنوان جعل اسناد دولتی تلقی شده و شامل مجازاتهای حقوقی خواهد شد لذا بدینوسیله تاکید میگردد به هیچ وجه اقدام فوق از سوی همکاران صورت نپذیرد.

آنچه که درباره روادید باید بدانیم:

روادید یا ویزا از سوی کشور مقصد به اشخاصی اعطا می گردد که درخواست اخذ اجازه از یک کشور برای گذر از خاک آن یا ورود به آن را دارند.

معمولاً روادید به صورت برچسب یا مهر بر روی کاغذهای مربوطه در گذرنامه اشخاص چسبانده یا زده می شود. بر اساس آخرین توافقات تهران با برخی کشورهای جهان، ایرانیان میتوانند به 34 کشور جهان بدون روادید سفر کنند و برای سفر به مابقی کشورهای جهان، شهروندان باید از سوی سفارت کشور مقصد روادید تهیه کنند. بولیوی،نیکاراگوئه و ونزوئا در قاره آمریکا، کنیا، ماداگاسکار،

موزامبیک، تانزانیا و اوگاندا در قاره آفریقا، عراق، سوریه، مالزی، مالدیو و ارمنستان در قاره آسیا، گرجستان، کوزوو و ترکیه در قاره اروپا از جمله کشورهای مهمی هستند که شهروندان ایرانی بدون نیاز به اخذ ویزا م یتوانند به آنها سفر کنند. سایر کشورهایی که سفر ایرانیان به آن مناطق نیازمند ویزا نیست برخی کشورهای بسیار کوچک و ناشناخته جهان هستند. به طور معمول 5 نوع روادید )ویزا( شامل:

روادید دیدار بستگان، روادید تجاری، روادید دانشجویی، روادید پیوستن به خانواده و روادید گردشگری در بین کشورهای جهان متداول است.

سفر به کشور ها بدون ویزا

به این مطلب امتیاز دهید:
امتیاز کاربران 0.0 ( نفر)
برچسب ها
ویزای توریستی ویزای کار گذرنامه ایرانی پاسپورت گذرنامه ویزا انواع ویزا روادید

ارسال نظر

شرکت خدمات گردشگری یاسمین پارسه

بلوار میرداماد, میدان مادر (محسنی), خیابان وزیری پور, کوچه کاووسی, پلاک ۶۲ واحد۳

۰۲۱-۲۲۲۶۱۰۰۲

۰۲۱-۲۲۲۷۲۱۹۹

info@iranjasminco.com