برج خلیفه دبی

برج خلیفه دبی

یا برج الدبی،بزرگترین ساختمان ساخته دست بشر است که جز در دبی در جای دیگری نمی توانید آن را ببینید. برای دیدن این برج باید به خیابان شیخ زاید و در دو کیلومتری برج مرکزی شهر دبی بروید تا ارتفاع 818 متری آن رو به روی شما ظاهر می شود .

کار ساخت این برج از سال 2004 شروع شد و تا سال 2010 ادامه یافت.

یکی از جذابیت های این برج طراحی آن است که تلفیقی از معماری اسلامی و طبیعت صحراست . طراحان این برج با الهام از گل صحرایی ، برج دبی را به شکلی طراحی کرده اند که بنای آن نیروی وارده توسط باد در طبقات آخر را مهار می کند و در عین حال به ساکنان هر کدام از طبقات ،نمایی منحصر به فرد و بدون اشراف به سوی سایر واحدها را می دهد . استفاده از طاق در نمای برج نشان دهنده الهام گرفتن طراحان برج خلیفه از معماری اسلامی است .

 قابل ذکر است که نام این برج به افتخار امیر دبی ،خلیفه نهاده شد و هم به دست خود او افتتاح شد. ای برج با 160 طبقه بیش از 1000 واحد آپارتمان دارد از دیگر امکانات آن می توان به چهار استخر و یک کتابخانه مخصوص کارکنان اشاره نمود.

جالب آن است که بدانید کار حمل مسافران توسط 58  آسانسور به طور مداوم انجام میگیرد.

 از جمله دیگر جاذبه های گردشگری این برج فواره برج خلیفه است که برای ساخت آن 217 میلیون دلار هزینه شده و قادر است آب را تا ارتفاع 150 متری پرتاب نماید. این فواره با نور پردازی های ویژه از دیدنی های منحصر بفرد این مکان است و هر ساله گردشگران بسیاری را چه به صورت تور و چه به صورت انفرادی به خود جذب می تماید

بازدید 1.87 میلیون گردشگر از اصلی ترین جاذبه دبی

بـرج خلیفـه، بلنـد تریـن رصدخانـه دنیـا، بـا ایـوان بیرونـی خـود بـه عنـوان یکـی از محبــوب تریــن جاذبــه هــای گردشــگری دوبــی شــناخته مــی شــود و در ســال 2013، 1.87 میلیــون گردشــگر را بــه خــود جــذب نمــود. در ســال 1.66 ،2012 میلیــون نفــر از ایـن بـرج دیـدن کردنـد، بنابرایـن ایـن آمـار 13 درصـد رشـد داشـته اسـت. آلمانـی هـا بـا 23 درصـد بیشـترین سـهم از توریسـت هـا را تشـکیل مـی دهنـد. بعـد از آن انگلیــس بــا 15 درصــد، روســیه و هنــد هــر کــدام بــا 11 درصــد، آمریــکا 10 درصــد، عربســتان 7 درصــد و در ادامــه اســترالیا، ایتالیــا، چیــن، فرانســه و هلنــد هــر کــدام بــا 5 درصــد از کل گردشــگران دوبــی را تشــکیل مــی دهنــد.

تصاویر

سایر جاذبه ها

به این مطلب امتیاز دهید:
امتیاز کاربران 0.0 (0 نفر)
برچسب ها
برج خلیفه امارات برج خلیفه دبی جاذبه های گردشگری دبی دیدنی های دبی تور دبی

ارسال نظر

شرکت خدمات گردشگری یاسمین پارسه

بلوار میرداماد, میدان مادر (محسنی), خیابان وزیری پور, کوچه کاووسی, پلاک ۶۲ واحد۳

۰۲۱-۲۲۲۶۱۰۰۲

۰۲۱-۲۲۲۷۲۱۹۹

info@iranjasminco.com