سایر شهرها
ایگاسو
ایگاسو
ریودوژانیرو
ریودوژانیرو

مرکز تاریخی سائوپائولو

 

مرکزتاریخ یسائوپائولو دوران زوال خود را سپری میکند، اما به تدریج با پروژه هاو سرمایه گذاری هایی که انجام شده،رو به بهبود است. باوجود مشکلات زیاد، به دلیل ارزش تاریخی وفرهنگی که دارد، بازدید از آن را به شما توصیه می کنیم. در این منطقه می توانید از ساختمان ها و جاذبه هایی ازدوران با شکوه تاریخ سائوپائولو، محله های تجاری به شدت شلوغ و سالن های تئاتر و فعالیتهای فرهنگی بازدیدکنید. اهالی سائوپائولو مرکز تاریخی شهر را ((جنگل بتونی خاکستری و زشت)) توصیف می کنند، با این وجود این منطقه به دلیل اصالت و شخصیت فرهنگی اش، الهام بخش هنرمندان وعکاسان زیادی بوده است

موزه ها و مراکز فرهنگی سائوپائولو:

 سـائوپائولو بـه عنـوان مرکـز هنـری برزیـل، از مـوزه هـا و مراکـز فرهنگـی زیـادی برخـوردار اسـت. دو مـوزه را هرگـز از دسـت ندهیـد، مـوزه Ipiranga و یادبـود آمریـکای لاتیـن. ایـن دو مـوزه بـه لحـاظ انـدازه، معمـاری و اهمیـت تاریخـی، منحصربفـرد مـی باشـند. کسـانی کـه بـه هنـرعلاقه منـد هسـتند مـی تواننـد از مـوزه هنـر سـائوپائولو، Pinacoteca do Estado، موسسـه Tomio Ohtake، مـوزه هنـر مـدرن ومـوزه هنـر معاصـر بازدیـد کنند.

 

 

تصاویر

سایر جاذبه ها

به این مطلب امتیاز دهید:
امتیاز کاربران 0.0 (0 نفر)
برچسب ها
جاذبه های سائوپائولو دیدنی های برزیل تورسائوپائولو تور برزیل تور مرکز تاریخی سائوپائولو  برزیل سائوپائولو

ارسال نظر

شرکت خدمات گردشگری یاسمین پارسه

بلوار میرداماد, میدان مادر (محسنی), خیابان وزیری پور, کوچه کاووسی, پلاک ۶۲ واحد۳

۰۲۱-۲۲۲۶۱۰۰۲

۰۲۱-۲۲۲۷۲۱۹۹

info@iranjasminco.com